Milli Gelir, Yurtiçi Hasıla Ve Dış Ticaret Hadleri Üzerine Bir İnceleme

Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güçlerinde meydana gelen değişmeleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) aksine...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 39
Main Author: Aldan,Altan
Üngör,Murat
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: ODTÜ Yayınları 01.02.2012
published in: ODTÜ gelişme dergisi Vol. 39; no. 2
Editor: Ercan,Hakan
Data of publication: 2012-2
ISSN: 1010-9935
1010-9935
EISSN: 1010-9935
Alternate Title: A Study On Real Income, GDP, And Terms Of Trade
Discipline: Economics
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS