Vergiler Ve Kayıtdışı Ekonomi: Bir Değerlendirme Ve Türkiye Örneği

Kayıtdışı ekonomi üzerine yapılan teorik ve tanımlayıcı çalışmalar, vergi yüküyle kayıtdışı ekonomi arasında pozitif bir korelasyon varsaymakta ya da öne sürmektedirler. Buna göre, yüksek (düşük) vergiler ile daha büyük (küçük) bir kayıtdışı ekonomi ilişkilendirilmektedir. Ancak, son yıllarda yapılm...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 39
Main Author: Elgin,Ceyhun
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: ODTÜ Yayınları 01.02.2012
published in: ODTÜ gelişme dergisi Vol. 39; no. 2
Editor: Ercan,Hakan
Data of publication: 2012-2
ISSN: 1010-9935
1010-9935
EISSN: 1010-9935
Alternate Title: Taxes And The Informal Sector: An Evaluation And The Case Of Turkey
Discipline: Economics
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS