Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Geçişte Büyük Toprak Sahiplerinin Sınıfsal Rolü ve Dönüşümü

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüz yılında yaşanan iktisadi değişimlerin başat faktörü imparatorluğun, kapitalist dünya ekonomisine eskisine göre çok daha sıkı bağlar ile entegre olmasıdır. 19. yüzyılın başından itibaren yoğunlaşan uluslararası ticari ilişkiler bu entegrasyonun ilk adımını oluşt...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 39
Main Author: Önal,Nevzat Evrim
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: ODTÜ Yayınları 01.01.2012
published in: ODTÜ gelişme dergisi Vol. 39; no. 1
Editor: Ercan,Hakan
Data of publication: 2012-1
ISSN: 1010-9935
1010-9935
EISSN: 1010-9935
Alternate Title: The Role And Transformation Of Large Landowners In The Transition From Ottoman Empire To Turkish Republic
Discipline: Economics
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS