AB-Akdeniz ülkeleri arasındaki tarımsal ticaretin serbestleştirilmesinin Türk tarım sektörü dış ticaretine etkileri: Bir Armington modeli

Son yıllarda GATT’ın XXIV. Maddesi kapsamında tercihli ticaret anlaşmaları yaygınlaşmaktadır. Bu anlaşmalardan biri de Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin de dâhil olduğu 12 Akdeniz Ülkesi arasında 1995 yılında imzalanan Barselona Anlaşması’dır (EUROMED). Barselona Anlaşması kapsamında AB ve Akdeniz...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 20
Main Author: Eruygur,Hakkı Ozan
Bektaş,Volkan
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 01.01.2018
published in: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Vol. 20; no. 1; pp. 153 - 172
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2018-1
Alternate Title: Impacts of agricultural trade liberalization between EU and Mediterranean countries on Turkish agricultural trade: An Armington model
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS