יישוב מתקופת הברונזה הביניימית ובית קברות מתקופת הברונזה התיכונה 2 באתר 'אחוזת המיל השלישי', אשקלון / An Intermediate Bronze Age Settlement and a Middle Bronze Age II Cemetery at the 'Third Mile Estate', Ashqelon

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 74
Main Author: Tali Erickson-Gini
Yigal Israel
טלי אריקסון-גיני
יגאל ישראל
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: רשות העתיקות 01.01.2013
published in: ʻAtiqot (Jerusalem : 1991) Vol. 74; pp. 143 - 165
Data of publication: 20130101
ISSN: 0792-8424
Discipline: Architecture
History & Archaeology
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: JSTOR Hebrew Journals
Database information Databases - DBIS