שלוחת קדש ברנע

דוח סופי

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 130
Main Author: טלי אריקסון-גיני
נעמי פורת
Format: Journal Article
Language: Hebrew
Place of publication: רשות העתיקות 01.01.2018
published in: Hadashot arkhe’ologiyot Vol. 130
Data of publication: 20180101
ISSN: 1565-043X
1565-5334
EISSN: 1565-5334
Discipline: History & Archaeology
Online Access: Fulltext
Database: JSTOR Hebrew Journals
Database information Databases - DBIS