De padvinder en het oude vrouwtje: Een pleidooi voor transparante en pluriforme kwaliteit van praktijkgericht onderzoek en aanzet tot integraal prestatiemanagement

De vraag wat in het hbo wordt bedoeld met de term praktijkgericht onderzoek staat volop in de belangstelling. Ook de vraag wat de belangrijkste kwaliteitsindicatoren zouden moeten zijn, staat hoog op de agenda. Indicatoren maken zichtbaar wat kenniscentra doen op het gebied van onderzoek en hoe ze p...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Verhagen, Stijn
Butter, René
Format: Book
Language: English
Place of publication: Hogeschool Utrecht
Online Access: available in Bonn?
Database: NARCIS
NARCIS: Datasets
Narcis: Open Access
NARCIS:Publications
Database information Databases - DBIS