TÜKETİCİ OLMAYI NASIL ÖĞRENİYORUZ?

Bu çalışma; bireyin bebeklikten ergenliğe kadar olan dönemde tüketici davranışını öğrenmesi ve tüketici davranışının gelişimini inceleyen bir çalışmadır. Tüketici davranışı için tek bir tanım olmamasına rağmen en azından dört adet tüketici davranış özelliğinden söz edebiliriz. Tüketicilerin; (1)iste...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Özmen, Nilüfer Özabacı Ve Müjdat
Özabaci, Nilüfer
Özmen, Müjdat
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 01.06.2005
Data of publication: 2005-06-01
ISSN: 1302-9703
1302-9703
EISSN: 1302-9703
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS