Eşlerin Beyaz Eşya, Mobilya ve Giysi Satın Alma Öncesi Karar Süreçlerindeki Rollerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Yilmaz,  . Yrd Doç Dr Veysel
Yildiz,  . Yrd Doç Dr Zeki
Gürbüz, Yrd Doç Dr Hüseyin
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Süleyman Demirel Üniversitesi 01.09.1998
Data of publication: 1998-09-01
ISSN: 1301-0603
1301-0603
EISSN: 1301-0603
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS