Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Bu çalısmada bankacılık sektöründe çalısanların örgütsel bağlılık ve memnuniyet düzeyleri sorgulanmıstır. Arastırma kapsamındaki kamu ve özel sektör (mevduat ve katılım bankaları) banka subelerinde çalısan personele örgütsel bağlılık ölçeği ile demografik değiskenler ve personel memnuniyeti ile alak...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Emhan, Abdurrahim
Gök, Remzi
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği 01.07.2011
Data of publication: 2011-07-01
ISSN: 2146-3042
2146-3042
EISSN: 2146-3042
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS