FURUSİYYA: ESERLERİYLE İSLAMİ SAVAŞ SANATININ TARİHİ VE KONULARININ ÖZETİ

Ortaçağ İslamDünyasında savaşlarda süvari önemli bir roldeydi ve bu süvarilerin eğitimi buİslam kültüründe önemli bir öğe olarak çıkmıştır. İşte bu eğitim ve süvarininbilmesi gereken değerlerin toplamına “furusiyya” denmektedir. Bu makale entemel bazı furusiyya eserlerinin ve tarihçilerin edindiği b...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Güç, Barış Bora
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Yeditepe University 01.01.2019
Data of publication: 2019-01-01
ISSN: 2564-7687
2564-7687
EISSN: 2564-7687
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS