Sonuç Analizi ile Belirlenen Etki Mesafeleri Üzerine Atmosferik Seçimlerin Etkisi (ALOHA Yazılımı)

Bu çalışmada, yanabilen madde (metan), toksik sıvı (etilen diamin) ve toksik gaz (metil klorür) tehlikeli kimyasalları için ALOHA yazılımı ile sonuç analizleri yürütülmüştür. Analizler, aynı madde miktarı (1000kg/s) üzerinden Kocaeli ilinin ortalama koşulları dikkate alınarak her birinde bir atmosfe...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Çeti̇nyokuş, Saliha
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Afyon Kocatepe Üniversitesi 24.04.2017
Data of publication: 2017-04-24
ISSN: 2149-3367
2149-3367
EISSN: 2149-3367
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS