Intangible Cultural Heritage Museum in The Heart Of Turkey

Toplulukların, grupların ve hatta bireylerin kültürel mirasının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatılar, bilgi, beceri ve tüm bunlarla ilgili araç gereçler ve kültürel mekanlar olarak tanımlanan Somut Olmayan Kültürel Miras, kuşaksal anlatılar, sanatlar ve gelenekler gibi...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Adıgüzel, Beyza
Dülger, Ayşe Selin
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Yusuf KARAKUŞ 30.06.2018
Data of publication: 2018-06-30
ISSN: 2548-0847
2548-0847
EISSN: 2548-0847
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS