Beyşehir-Hoyran Ofiyoliti İçerisindeki Tektonitlerin Dokusal ve Jeokimyasal Özellikleri: Beyşehir (Konya) Güneyinden Bir Örnek

Toros Kuşağı içerisinde Kırkkavak ve Ecemiş fayları arasında kalan Beyşehir-Hoyran Ofiyoliti, Jura sonu-Kretase başında kapanmaya başlayan Neotetis Okyanusu’na ait önemli kayıtlara sahiptir. Beyşehir-Hoyran Ofiyoliti inceleme alanında tektonitler (harzburjit, dünit), kümülatlar (gabro, piroksenolit,...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Üner, Tijen
Aksoy, İrem
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Afyon Kocatepe Üniversitesi 30.12.2018
Data of publication: 2018-12-30
ISSN: 2149-3367
2149-3367
EISSN: 2149-3367
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS