SİSTEMATİK RİSK DAVRANIŞINDA YATIRIM DÖNGÜSÜ: WAVELET ANALİZİ

Yatırımcılar, finansal piyasalarda yatırımlarını yönetirken bir takım risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Sistematik risk bahsi geçen risklerin başında yer almakta ve finansal beta katsayısı ile ölçülebilmektedir. Piyasa Modeli kullanılarak elde edilen finansal beta katsayısının hesaplanması konusu...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Uyar, Umut
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Hacettepe University 27.03.2019
Data of publication: 2019-03-27
ISSN: 1301-8752
1309-6338
EISSN: 1309-6338
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS