REEL DÖVİZ KURLARININ TURİZM TALEBİNE ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI NEDENSELLİK ANALİZİ

Buçalışma, turizm talebi ve reel döviz kuru arasındaki kısa ve uzun dönemlinedensellik ilişkilerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmaörnekleminin belirlenmesinde Dünya Turizm Örgütü’nün 2015 yılı turizm gelirleriistatistiklerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda Türkiye, İspanya, İngilte...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Sari, Yaşar
Oğuz, Yasin Emre
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Özel Akademi 15.04.2018
Data of publication: 2018-04-15
ISSN: 1304-0278
1304-0278
EISSN: 1304-0278
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS