Zaman Sürücülü Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Bir Sanayi İsletmesinde Uygulanması

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM), isletmelerde katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortaya çıkarılması suretiyle, isletmelerin katma değer yaratan faaliyetlere odaklanmasını sağlayan ve endirekt maliyetlerin, maliyet objelerine daha sağlıklı dağıtılmasına yardım eden yararlı bir maliyet yönetim ar...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Polat, Levent
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği 01.01.2011
Data of publication: 2011-01-01
ISSN: 2146-3042
2146-3042
EISSN: 2146-3042
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS