A Numerical Solution of an Inverse Heat Transfer Problem

Bu çalışmada metodolojik bir invers ısı transferi problemi ele alınmıştır. Doğrudan yöntemin kullanılması ile invers ısı transferi problemi çözülerek az alaşımlı bir çelik malzemenin ısı iletim katsayısı λT ve birim hacmin ısı sığasının C

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Akyol, Uğur
Çelen, Soner
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Trakya Üniversitesi 05.08.2016
Data of publication: 2016-08-05
ISSN: 1305-6468
1305-6468
EISSN: 1305-6468
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS