YÖNETİCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN BAKIŞ AÇISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA GÖNÜLLÜLERİN MOTİVASYONLARI

Bireyin serbest zamanını veya emeğini kar amaçsız örgütler için gönüllü olarak kullanmasının nedenleri farklı disiplinler tarafından tartışılmaktadır. Bireyin herhangi bir sivil toplum kuruluşunda özgür iradesiyle faaliyette bulunmasının belirleyicileri değişebilmektedir. Bu çalışmada sivil toplum k...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: İşlek, Mahmut Sami
Büyük, Köksal
Çakmak, Muhammet Nurullah
Tiltay, Muhammet Ali
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Cumhuriyet Üniversitesi 20.05.2016
Data of publication: 2016-05-20
ISSN: 1303-1279
1303-1279
EISSN: 1303-1279
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS