Basit Brayton Çevriminde Elektrik Üretimi Maliyetinin Parametrik Analizi

Bu çalışmada, kompresör basınç oranı, çevre sıcaklığı, türbin izentropik verimi vekompresör izentropik verimi değişken parametre olarak alınarak, basit Braytonçevrimi için elektrik enerjisi üretimi maliyetinin parametrik analiziyapılmıştır. İncelemelerde, diğer parametreler sabit kabul edilmiş ve bü...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Çetin, Burhanettin
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Fırat Üniversitesi 01.10.2017
Data of publication: 2017-10-01
ISSN: 1308-9072
1308-9072
EISSN: 1308-9072
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS