FİNANSMAN MODELİ OLARAK MURABAHA SUKUK: TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Ekonomik sistem içerisinde insanlar ve işletmeler pozitif veya negatif bir kazançelde ederler. Pozitif kazanç elde edenler bu kazançlarından harcarlar ve kalankısmını tasarrufa dönüştürürler. İşletmeler yatırımları için kaynak sağlamakisterler. Tasarrufu elinde bulunduranlar riske, inançlarına, e...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Çebi̇, Asım
Ünkaya, Gülümser
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Istanbul Aydin University 01.10.2018
Data of publication: 2018-10-01
ISSN: 1309-1352
2149-0074
EISSN: 2149-0074
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS