Açıköğretim Sisteminin görünen yüzü: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarının örgüt kültürü kapsamında değerlendirilmesi

Bir kültür olarak örgüt anlayışı, bize örgütlerle ilgili derinlemesine inceleme yaparken hikayelerden faydalanma fırsatı sunar. Anlatı desenini kullanan bu nitel çalışmada, yarı yapılandırılmış birebir görüşme tekniği uygulanarak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde çok önemli bir yer tutan,...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Altunoğlu, Asu
Keski̇n, Uğur
Büyük, Köksal
Altunoğlu, Mustafa
İşlek, Mahmut Sami
Çakmak, Muhammet Nurullah
Kaşikara, Seher
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Anadolu University 31.07.2018
Data of publication: 2018-07-31
ISSN: 2149-2360
2149-2360
EISSN: 2149-2360
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS