Patlama, yangın ve toksik yayılım fiziksel etki alanının belirlenmesi

Çalışmada, patlama, yangın ve toksik yayılım ile sonuçlanan endüstriyel kazaların etki alanlarının belirlenmesine yönelik metodoloji geliştirilmiştir. Afet riskli alanlarının derecelendirilmesi için risk matrisi oluşturulmuştur. Sanayiciler ile kontrol ve izlemede görevli ilgili kişi ya da kurumları...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Çeti̇nyokuş, Saliha
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Pamukkale University 01.12.2017
published in: Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
Data of publication: 2017-12-01
ISSN: 1300-7009
2147-5881
EISSN: 2147-5881
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS