Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Çalışma

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Gürbüz,  . Yrd Doç Dr Hüseyin
Kaygisiz, Arş Gör Zeliha
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Süleyman Demirel Üniversitesi 01.03.2004
Data of publication: 2004-03-01
ISSN: 1301-0603
1301-0603
EISSN: 1301-0603
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS