The change of the properties of combustion gas of boilers found in the heat centers of buildings by excess air factor and combustion air

Çalışmada, örnek olarak Balıkesir ilindeki yedi katlı ana bina ve tek katlı matbaa binasından oluşan bir kamu binasındaki kazanlar alınmıştır. Binada 600.000 kcal/h'lik doğal gaz yakan iki adet fuel-oil'den doğal gaza çevrilmiş kazan bulunmaktadır. Ana bina; 13968 m2, matbaa binası ise 153...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Kon, Okan
Yüksel, Bedri
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Balıkesir Üniversitesi 01.12.2015
Data of publication: 2015-12-01
ISSN: 1301-7985
2536-5142
EISSN: 2536-5142
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS