ANP VE DEMATEL YÖNTEMLERİ İLE PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİNE BÜTÜNLEŞİK BİR YAKLAŞIM

Personel seçiminde kriterlerin birbirleri ile olan bağımlılık dereceleri karar verme sürecinde önemli bir konudur.Bu çalışmada uluslararası bir firma için personel seçimi süreci ele alınmış ve problemin çözümü için DEMATEL(The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemi, Analitik Ağ Sür...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Aksakal, Erdem
Dağdevi̇ren, Metin
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Gazi University 19.02.2013
Data of publication: 2013-02-19
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS