Gaz Türbinlerinin Optimal Performans Analizi = Optimal Performance Analysis of Gas Turbines

Son yıllarda, gaz türbinlerinin elektrik üretiminde ve kojenerasyon sistemlerinde kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır. Gaz türbin performansındaki düşüşler elektrik üretim kapasitelerinin azalmasına ve üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, açık çevrimli gaz türbin mod...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Çetin, Burhanettin
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Dogus University 01.01.2006
published in: Doğuş Üniversitesi Dergisi
Data of publication: 2006-01-01
ISSN: 1302-6739
1308-6979
EISSN: 1308-6979
Discipline: Business
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS