Kısmi Yük Şartlarında Hidrojence Zenginleştirilmiş Diesel Yanmasının Motor Performansı ve Emisyonlar Üzerindeki Etkisi

Diesel motorlar gelecek yıllarda da kullanılacak olmakla beraber, günlük hayatın vazgeçilmez parçasıdırlar. Ancak, giderek azaltılan emisyon regülasyonları sınır değerleri ve buna paralel olarak ileri teknoloji ürünü yanma sonrası iyileştirici ekipmanlarına ihtiyaç duyulması sonucu meydana gelen mal...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Sandalci, Tarkan
Karagöz, Yasin
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği 01.06.2015
published in: Cilt: 35 Sayı: 2
Data of publication: 2015-06-01
ISSN: 1300-3615
1300-3615
EISSN: 1300-3615
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS