Türkiye'de İşsizlerin iş Arama Süresini Belirleyen Faktörler: 2007-2013 Dönemi

İşsizlik süresi makroekonomikkoşullarla doğrudan ilgili olmakla birlikte, bireysel özelliklere bağlı olarakda değişebilmektedir. İşsizlik süresini belirleyen faktörlerin analizedilebileceği kaynaklardan biri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkıİşgücü Araştırması (HİA) Mikro Veri Seti’dir. 2007...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Çağlar, Atalay
Kumaş, Handan
Moralı, Tuncay
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu 23.03.2015
Data of publication: 2015-03-23
ISSN: 2146-4839
2146-4839
EISSN: 2146-4839
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS