Political Stability and Economic Growth in Africa

Bu çalışmanın amacıAfrika ülkelerinde politik istikrar ve ekonomik büyüme arasında nedensellikilişkisinin olup olmadığının test edilmesidir. Politik istikrardaki bozulmasadece ekonomik büyümeyi değil aynı zamanda gelir dağılımı ve askeriharcamaları da etkilemektedir. Bu yüzden bu çalışmada politik i...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Kalay, Mine
Çeti̇n, Dilek
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Mustafa YİĞİTOĞLU 29.10.2016
Data of publication: 2016-10-29
ISSN: 2147-1185
2147-1185
EISSN: 2147-1185
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS