Azot Sıvılaştırma Ünitesinin Performans Analizi

Hava ayırmada en önemli metotlardan biri kriyojenik ayrıştırmadır. Hava üç ana bileşenden oluşur mamafih bunlar; azot, oksijen ve argondur. Havanın en önemli bileşeni azottur. Bu çalışmada hava ayrıştırma ünitesine entegre edilmiş azot sıvılaştırma ünitesi incelenmiştir. Termodinamik hesaplamalar so...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Karabuğa, Arif
Selbaş, Reşat
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Süleyman Demirel Üniversitesi 30.11.2016
published in: Cilt: 3 Sayı: 2
Data of publication: 2016-11-30
ISSN: 1309-9388
1309-9388
EISSN: 1309-9388
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS