Küresel Yönetişim Ekseninde Stratejik Planlarda Koordinasyonun Önemi

Küresel yönetişimde devletler arası-hükümetler arası ortak hedeflerin yerine getirilmesinde koordinasyonun sağlanması, kamu yönetiminde değişimin başlıca göstergelerindendir. Küresel yönetişimde yaşanan gelişmeler yerelden küresele doğru artan işbirliği ve koordinasyonu zorunlu kılmıştır. Bu çalışma...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Gençkaya, Ömer Faruk
Gündoğdu, Hakan Gökhan
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Marmara University 11.05.2017
Data of publication: 2017-05-11
ISSN: 2147-6934
2147-6926
EISSN: 2147-6926
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS