YÖNETİCİLERİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Çalışanlar fiziksel ihtiyaçlarının yanında bireysel gereksinimlerini karşılamak zorundadırlar. Motivasyon, bir işletmenin başarı veya başarısızlığını belirleyecek kadar önemlidir. Motive olmamış veya doğru motive edilmemiş çalışanlar işletmeler açısından tatmin edici sonuçlar vermemekte olup bu nede...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Ulus, Özlem
Keri̇m, Gülmira
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: İstanbul Aydin University 01.04.2020
published in: İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi
Data of publication: 2020-04-01
ISSN: 1309-1352
2149-0074
EISSN: 2149-0074
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS