Studies on pharmaceutical markets

Het economische, maatschappelijke en politieke belang van de gezondheidszorg in het algemeen en van de farmaceutische markt in het bijzonder wordt algemeen erkend. Dit blijkt onder meer uit het deel van het bruto nationaal product dat door veel landen wordt besteed aan de gezondheidszorg. Omdat ontw...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Reber, Katrin Christiane
Format: Publication
Language: English
Place of publication: University of Groningen, SOM research school 01.01.2013
Data of publication: 2013-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS