Гребнерове базе за многострукости застава и примене

о Бореловом опису, целобројна и мод 2 кохомологија многостру- кости застава дата је као полиномијална алгебра посечена по одређе- ном идеалу. У овом раду, Гребнерове базе за ове идеале добијене су у случају комплексних и реалних Грасманових многострукости, као и у случају реалних многострукости заст...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Radovanović, Marko S
Format: Publication
Language: Serbian
Place of publication: University of Belgrade, Faculty of Mathematics 23.07.2015
Data of publication: 2015-07-23
Subjects:
cup
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS