Optik Wdm Ağlarında Sanal Topoloji Uyarlamasına Dağıtılmış Bir Yaklaşım

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 Sanal topolojinin uyarlaması ile ilgili birçok çalışma yapılmış, fakat problem genelde merkezi olarak ele alınmıştır. Bu çalış...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Birol, İsmail Caner
Format: Publication
Language: English
Place of publication: Institute of Science and Technology 01.01.2005
Data of publication: 2005-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS