UČINKOVITOST DAVČNE IZVRŠBE KOT SREDSTVA FISKALNE POLITIKE ZA OBVLADOVANJE DAVČNEGA DOLGA

Disertacija se ukvarja z odvisnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti (tax compliance) od ukrepov fiskalnih administracij ter sprememb makroekonomskega okolja. Obravnavana so tri ključna področja, na katera se naloga osredotoča s pomočjo empirične in primerjalne analize. Prvo vprašanje, ki si ga nal...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Lešnik, Tomaž
Format: Publication
Language: Slovenian
Place of publication: T. Lešnik 01.06.2015
Data of publication: 2015-06-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS