Man vet aldrig när det går riktigt illa” : Sjuksköterskors upplevelser av utsatthet i hemsjukvården

Bakgrund: Vårdpersonal är på många sätt utsatta i sitt arbete. Sjuksköterskor i hemsjukvården arbetar ofta ensamma och i patienters egna hem och är därmed särskilt utsatta. Hot och våld är vanligt förekommande men utsattheten kan också vara till exempel att ha ensamt omvårdnadsansvar eller att möta...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Bergqvist, Linda
Nyman, Sara
Format: Publication
Language: Swedish
Place of publication: 01.01.2019
Data of publication: 2019-01-01
Discipline: Nursing
Subjects:
Hot
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS