Simulation of a pneumatic system using Simulink

Pnömatik sistemler endüstri proseslerinde ve otomasyon uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu sistemlerin anlık dinamik değişimlerinin analizi yapılması gerekir. Bu çalışmanın amacı doğrusal bir pnömatik hareketlendirici sistemin dinamik özelliklerinin simülasyonunu gerçekleşt...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Akkaya, Ali Volkan
Sevilgen, Süleyman Hakan
Hasan Hüseyin, Erdem
Çetin, Burhanettin
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: Doğuş Üniversitesi 01.07.2005
Data of publication: 2005-07-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS