Analysis of gain and noise figure in different configurations of EDFA

Bu çalışmada, Erbiyum Katkılı Fiber Yükselteçlerde (EDFA) kullanılan pompalama sinyalinin (1480 nm) yönünün sistemden elde edilen kazancın ve oluşan gürültü faktörünün üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu tezde 5 bölüm bulunmaktadır. Bölüm-1’de fiberlerin ve optik haberleşmenin tarihçesine kısa bir b...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Paralı, Ufuk
Pınar, Cahit
Format: Publication
Language: English
Place of publication: İstanbul Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 01.01.2014
Data of publication: 2014-01-01
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS