Kentsel akustik konforun irdelenmesinde uygulamalı bir işitsel peyzaj yaklaşımı-istatistiksel çalışmalar

Kentsel akustik konforun değerlendirme, koruma ve iyileştirmesi için uygulamalı bir işitsel peyzaj yaklaşımı geliştirmek amacıyla kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Yaklaşım önerisi, alan ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla ses ortamının öznel ve nesnel değerlendirmesi, verilerin istatistiksel...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Özçevik, Aslı
Can, Yüksel Zerhan
Gürbüz, Hüseyin
Poyraz, Ilgın Acar
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: 01.01.2014
Data of publication: 2014-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS