Tarımsal ürünlerin pazarlamasında soğuk depo işletmelerinin rolü ve Marmara Bölgesindeki uygulama

Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Kayıt no: 6935 Soğuk tekniği kullanımının fiziksel dağıtımdaki yeri ile ekonomiye olan katkı ve önemini ortaya koymayı amaçlayan çalışmamız üç bölümden oluşmaktdır. Birinci bölümde, depo ve de...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Timur, Necdet
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: Anadolu Üniversitesi 01.01.1985
Data of publication: 1985-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS