Kent merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde araçsal ve sembolik özelliklerin örgütsel çekiciliğe etkisi

Yetenekli çalışanlara sahip olma konusunda işletmeler arasında yaşanan rekabet ve işgücünün değişen profili, nitelikli işgücünü bulmak ve elinde tutmak isteyen günümüz işletmelerini mevcut ve potansiyel çalışanları açısından 'çekici' olmaya zorlamaktadır. Örgütsel çekiciliği etkileyen fakt...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Dündar, Akçay Alev
Timur, Necdet
Ulukan, Cemil
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: 01.01.2013
Data of publication: 2013-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS