Email Record: Türk futbol kültürünün küreselleşme kavram ve süreçleri bağlamında değerlendirilmesi (Çakmak, Muhammet Nurullah)