Türkiye de i̇şsizlerin i̇ş arama süresini belirleyen faktörler 2007 2013 dönemi

İşsizlik süresi makroekonomik koşullarla doğrudan ilgili olmakla birlikte, bireysel özelliklere bağlı olarak değişebilmektedir. İşsizlik süresini etkileyen faktörler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) Mikro Veri Seti ile analiz edilebilmektedir. Araştırmada ele alın...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Çağlar, Atalay
Kumaş, Handan
Moralı, Tuncay
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu 15.01.2015
Data of publication: 2015-01-15
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS