Ziyaretçilerin Otantiklik Algılarının Algılanan Değer, Memnuniyet ve Davranışsal Niyet Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Hamamönü Örneği

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Dülger Ayşe Seli̇n, Ünlüönen Kurban
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: Hacı Bayram Veli Üniversitesi 17.01.2020
Data of publication: 2020-01-17
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS