Farklı milletler, farklı algılar : hizmet alanında bir araştırma

Bu çalışma kapsamında, otel işletmelerinde hizmet alanına ilişkin algılamaların turistlerin milliyetlerine göre değişip değişmediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmaya ilişkin veriler anket formu yolu ile toplanmıştır. Çalışmanın kapsamı, Rus ve Alman turistler ile sınırlı tutulmuştur Toplamda 3...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Dedeoğlu, Bekir Bora
Balıkçıoğlu, Sevgi
Güral, Fulden Nuray
Küçükergin, Kemal Gürkan
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: 01.01.2014
Data of publication: 2014-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS