Konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm ve bağlılık tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Örgütsel sinizm, örgütsel bağlılığın önemli öncüllerinden bir tanesidir. Literatürde örgütsel sinizmin boyutlarının, örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini inceleyen az sayıdaki çalışmalarda örgütsel bağlılık boyutları ile ele alınmamıştır. Oysaki çalışanlar sinik tutumlarını ve bağlılıklarını herhan...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Balıkçıoğlu, Sevgi
Altay, Hüseyin
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: 01.01.2014
Data of publication: 2014-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS