Remifentanile bağlı gelişen postoperatif hiperaljezinin önlenmesinde lornoksikamın etkisi

Amaç: İntraoperatif remifentanil kullanımında akut opioid toleransına bağlı olarak postoperatif ağrı, opioid tüketimi ve insizyon çevresinde hiperaljezi artmaktadır. Bu çalışmada amacımız, remifentanile bağlı gelişen postoperatif hiperaljezinin önlenmesinde lornoksikamın etkiliğini değerlendirmektir...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Tuncer, Sema
Yalçın, Naime
Reisli, Ruhiye
Alper, Yosunkaya
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: 01.01.2009
Data of publication: 2009-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE
Database information Databases - DBIS