Biyodizele antioksidan eklenmesinin NOx emisyonuna etkilerinin deneysel olarak incelenmesi

Bu tezde, biyodizele antioksidan eklenmesinin NOx emisyonuna ve motor performansına etkileri incelenmiştir. Biyodizel hammaddesi olarak Avrupa'da en sık kullanılan kanola yağından, transesterifikasyon yöntemiyle kanola yağı metil esteri üretilmiş ve dizel yakıtıyla hacimsel olarak %20 oranında...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: İleri, Erol
Format: Publication
Language: Turkish
Place of publication: Ege Üniversitesi 01.01.2012
Data of publication: 2012-01-01
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS